26.11.2018

Nařízení vlády k odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 23. listopadu 2018 vyšlo ve Sbírce zákonů Nařízení vlády č. 263/2018, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců. Dochází tak k navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 1. ledna 2019.

Dne 23. listopadu 2018 vyšlo ve Sbírce zákonů Nařízení vlády č. 263/2018, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců. Jak jsme vás informovali v tiskové zprávě, vláda schválila navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. ledna 2019 o 5 %, v případě pedagogických pracovníků v regionálním školství navýšení činí 10 %. Další zvýšení se týká zdravotnických pracovníků vykonávajících nelékařská zdravotnická povolání a lékařů. Zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě znamená pro rozpočty územně samosprávných celků finanční zátěž ve výši cca 2,9 mld. Kč včetně příslušenství (odvody zaměstnavatele na sociální politiku a zdravotní pojištění). Dopady do rozpočtů nebudou územním samosprávných celkům ze strany státu kompenzovány. Nařízení vlády včetně nové stupnice platových tarifů je ke stažení níže. 

Ivona Mottlová, kancelář SMO ČR