09.10.2017

Nápovědy pro vyplnění oznámení ke střetu zájmů

Ministerstvo spravedlnosti vydalo Nápovědy pro vyplnění oznámení veřejného funkcionáře. Využít také můžete zveřejněnou strukturu Oznámení podle čl. II bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. Slouží ale pouze jako informativní přehled, skutečné oznámení se vyplňujeme výhradně elektronicky!

Jak jsme vás již informovali, kancelář Svazu připravila stručný přehled informací a jednotlivých kroků k podání druhého oznámení podle zákona o střetu zájmů (více v tomto článku).

Ministerstvo spravedlnosti sice přislíbilo zpracovat manuál pro podávání oznámení, nicméně nakonec vydalo Nápovědy pro vyplnění oznámení veřejného funkcionáře. Využít také můžete zveřejněnou strukturu Oznámení podle čl. II bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. Slouží ale pouze jako informativní přehled, skutečné oznámení se vyplňujeme výhradně elektronicky!

Další informace:

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Zveřejnila: Petra Kubařová, SMO ČR