09.07.2018

Ministerstvo vnitra navrhuje plošné navýšení odměn zastupitelů

Ministerstvo vnitra poslalo do připomínkového řízení  legislativní návrh o výši odměn členů zastupitelstev. Svaz upřednostňuje plošné zvýšení tabulkové odměny členů zastupitelstev o 7 %. Cílem je přilákat do komunální politiky lidi odborně a profesně zdatné, což se musí odrážet i v jejich finančním ohodnocení.

Ministerstvo vnitra poslalo do připomínkového řízení "Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků". Usnesením vlády č. 627 z 11. září 2017 byl ministru vnitra uložen úkol předložit vládě legislativní návrh zvýšení odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků vždy k 1. lednu kalendářního roku následujícího po 1. lednu 2018, pokud se statistický ukazatel o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za předminulý kalendářní rok zvýší nejméně o 2,5 %.

Podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem byla v roce 2016 průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v České republice na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství 27 575 Kč, v roce 2017 poté činila 29 504 Kč. Nárůst hrubé měsíční mzdy zaměstnanců v České republice na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství mezi roky 2016 a 2017 dosáhl 7 %. Předložený materiál má za cíl zvýšit částky odměn poskytovaných za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků a maximální výše odměn poskytovaných za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků s  účinností od 1. ledna 2019, a to koeficientem podle jedné ze dvou navržených variant.

VARIANTA I spočívá v návrhu plošně zvýšit tabulkové odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků o 5 %. To představuje zvýšení odměny uvolněného starosty v obci do 300 obyvatel na částku 38 324 Kč a následně všech ostatních hodnot odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, které se od této odměny odvíjejí, o 5 %. 

VARIANTA II spočívá v návrhu plošně zvýšit tabulkové odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků o 7 %. To představuje zvýšení odměny uvolněného starosty v obci do 300 obyvatel na částku 39 054 Kč a následně všech ostatních hodnot odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků o 7 %. 

Svaz měst a obcí České republiky preferuje variantu II. návrhu, která spočívá v plošném zvýšení tabulkové odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků o 7 %.  Cílem je přilákat do komunální politiky lidi odborně a profesně zdatné, což se musí odrážet i v jejich finančním ohodnocení. V situaci, kdy se zvýšily hrubé měsíční mzdy zaměstnanců o 7 % meziročně, nenacházíme relevantní důvod, pro navýšení odměn pouze o 5 %. Výše odměn zastupitelů není nijak přemrštěná s ohledem na povinnosti, které jsou na ně nakládány.  Tuto připomínku uplatnil Svaz jako zásadní.

Ivona Mottlová, SMO ČR