09.10.2012

Ministerstvo spravedlnosti přislíbilo urychlit práce na oddlužení obcí

Zástupci Svazu jednali 4. října 2012 s náměstkem ministra spravedlnosti Františkem Korbelem o nutných legislativních změnách, které jsou v gesci ministerstva spravedlnosti. Starostové již dlouhá léta požadují centrální rejstřík přestupků, který by umožnil opakované přestupky přísněji potrestat.

Zástupci Svazu jednali 4. října 2012 s náměstkem ministra spravedlnosti Františkem Korbelem o nutných legislativních změnách, které jsou v gesci ministerstva spravedlnosti. Starostové již dlouhá léta požadují centrální rejstřík přestupků, který by umožnil opakované přestupky přísněji potrestat. Dle vyjádření náměstka Korbela původní záměr pachatele kriminalizovat, tedy posuzovat jejich jednání jako trestný čin, vláda opustila a vrátila zpět do gesce ministerstva vnitra pod přestupkový zákon, byť s úmyslem přísnějších sankcí. Záměr je odložen do března 2013 a hledá se způsob řešení mezi ministerstvem spravedlnosti a ministerstvem vnitra.

Naproti tomu požadavek Svazu na urychlení prací na přípravě právní úpravy oddlužení obcí byl ze strany ministerstva spravedlnosti vyslyšen. Náměstek Korbel přisoudil této problematice prioritu a přislíbil svolat jednání pracovní skupiny co nejdříve.

Velkým tématem, na kterém spolu s ministerstvem spravedlnosti participuje Svaz, je veřejné opatrovnictví a jeho zákonná úprava, která v současnosti chybí. Zákon bude připravován v návaznosti na nový občanský zákoník a Svaz nyní vyhodnocuje data získaná od jednotlivých měst a obcí, týkající se okruhu činností a nákladů, které s sebou veřejné opatrovnictví nese.

V rámci další diskuse navrhl náměstek Korbel uspořádání seminářů k novému občanskému zákoníku, cílených přímo na starosty a pracovníky obecních úřadů. Ministerstvo spravedlnosti by zajistilo lektory z řad zpracovatelů zákona. Vzhledem k náročnosti a velkým změnám, které se dotknou nejen majetkových dispozic, bude Svaz hledat cestu, jak takové semináře uspořádat pro co nejširší okruh zájemců.

Jednání se zúčastnili Pavel Vondrys, starosta Strakonic a člen Předsednictva Svazu, a Ludmila Němcová z Kanceláře Svazu.

Mgr. Ludmila Němcová