23.05.2017

Mezinárodní seminář „Integrační politiky na místní a regionální úrovni“

Svaz pořádá mezinárodní seminář „Integrační politiky na místní a regionální úrovni“, který se uskuteční ve čtvrtek 15. června 2017 v Brně. Cílem akce je otevřít diskusi týkající se problematiky začleňování z pohledu obcí a krajů a představit příklady dobré praxe z České republiky a zahraničí. Tlumočení je zajištěno! Seminář se uskuteční u příležitosti Předsednictví České republiky v Radě Evropy a pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála.

 

Svaz měst a obcí ČR pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála pořádá mezinárodní seminář „Integrační politiky na místní a regionální úrovni“. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 15. června 2017 v Brně v prostorách Sněmovního sálu Nové radnice (Dominikánské nám. 196/1, Brno). 

Cílem semináře je otevřít diskusi týkající se problematiky začleňování z pohledu obcí a krajů a představit příklady dobré praxe z České republiky a zahraničí.

    15. června 2017, Brno       registrace uzavřena      program

Témata jako integrace ohrožených skupin obyvatel a cizinců reagují na aktuální události a probíhající společenské procesy, kterým evropské země včetně České republiky čelí. Je zřejmé, že dobré nastavení politik začleňování a partnerská spolupráce všech úrovní veřejné správy a ostatních aktérů z řad neziskového či akademického sektoru jsou klíčové pro dosažení efektivních výstupů. Seminář představí nástroje, které obce a města využívají při řešení této problematiky. Formou panelové diskuse, v rámci níž vystoupí představitelé českých a zahraničních samospráv a zástupci veřejných institucí a organizací, budou srovnávány přístupy z národní a mezinárodní perspektivy.

Seminář je určen pro zástupce českých i zahraničních samospráv, členy Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy, zástupce akademického sektoru, institucí a organizací, kteří se problematikou začleňování zabývají, stejně tak jako pro širokou veřejnost. Na programu se rovněž podílí Masarykova univerzita v Brně.

Níže naleznete aktuální program semináře. Účast na semináři je zdarma. Během semináře je zajištěno simultánní tlumočení do češtiny, angličtiny a francouzštiny.

V případě dotazů kontaktujte prosím Mgr. Gabrielu Hůlkovou (hulkova@smocr.cz, 234 709 724, 733 182 293) nebo Mgr. Šárku Řechkovou (rechkova@smocr.cz, 234 709 731, 732 178 013).