27.07.2012

Metodika k zadávání veřejných zakázek zveřejněna

Ministerstvo pro místní rozvoj po několika měsících, kdy je novela zákona o veřejných zakázkách v účinnosti, vydalo zbrusu novou metodiku k zadávání veřejných zakázek. Jedná se o dokument, který slouží jako nástroj nejen pro zadavatele a dodavatele, ale také pro všechny subjekty, které se se zákonem o veřejných zakázkách setkávají.

Ministerstvo pro místní rozvoj po několika měsících, kdy je novela zákona o veřejných zakázkách v účinnosti, vydalo zbrusu novou metodiku k zadávání veřejných zakázek. Jedná se o dokument, který slouží jako nástroj nejen pro zadavatele a dodavatele, ale také pro všechny subjekty, které se se zákonem o veřejných zakázkách jakýmkoli způsobem setkávají.

Jak jsme již mnohokrát informovali, novela přinesla řadu zcela zásadních nových povinností pro obce a města jako veřejné zadavatele. Metodika by tedy měla pomoci zadavatelům postupovat transparentně a správně dle zákona a tím by měla pomoci naplnění cíle celé novely, tedy posílení transparentnosti ve veřejném zadávání.

Metodika je přehledně členěná na osm rozsáhlých bloků, ve kterých jsou podrobně okomentovány všechny aspekty a nástrahy veřejného zadávání. Volně dostupnou metodiku ve všech formátech si můžete stáhnout na tomto odkaze.