18.12.2020

Metodika a check list k novele zákona o zadávání veřejných zakázek

Institut odpovědného veřejného zadávání pod MPSV zveřejnil na svých stránkách záznam online semináře Novela ZZVZ – OVZ v kostce a Mini-konference “Reflexe zadavatelů v ČR na novelu”.

Seminář je ke zhlédnutí zde. Současně Institut odpovědného veřejného zadávání zveřejnil publikaci Odpovědné zadávání v kostce - Příručka odpovědného veřejného zadávání k novele ZZVZ od 1. 1. 2021, kterou si můžete stáhnout ve formátu pdf zde .

Publikace obsahuje kontrolní list aspektů odpovědného veřejného zadávání, který vám bude praktickým pomocníkem při přípravě jakékoli veřejné zakázky. Tento kontrolní list pro vaše praktické využití ve formátu pdf je ke stažení zde.  Publikace je ke stažení rovněž pod tímto článkem.