15.08.2018

Metodické doporučení k obecně závazným vyhláškám

Ministerstvo vnitra uveřejnilo aktualizované metodické doporučení č. 1.1 Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek - obecná část. 

Ministerstvo vnitra uveřejnilo aktualizované metodické doporučení č. 1.1 Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek - obecná část. Aktualizované metodické doporučení reaguje na změny v právní úpravě, zejména pak zákonných zmocnění k vydání obecně závazných vyhlášek a správního trestání, k nimž došlo po vydání první verze tohoto doporučení v roce 2015. Předmětné metodické doporučení je dostupné zde anebo je níže ke stažení. 

 

 

 

Zdroj: MV ČR