24.01.2012

Máte v pořádku zápisy ze zasedání zastupitelstva obce?

Odbor dozoru a kontroly ministerstva vnitra zveřejnil výsledky kontrol samostatné působnosti provedených za posledních pět let. Poměrně překvapivou informací je, že nejčastějším pochybením zjišťovaným v rámci kontrol samostatné působnosti je porušení ustanovení § 95 odst. 1 zákona o obcích, který stanovuje povinný obsah zápisu ze zasedání zastupitelstva obce. Ministerstvo je připraveno do budoucna klást ještě větší důraz na metodickou pomoc obcím, a to v jakékoliv formě.

Odbor dozoru a kontroly ministerstva vnitra zveřejnil výsledky kontrol samostatné působnosti provedených za posledních pět let. Poměrně překvapivou informací je, že nejčastějším pochybením zjišťovaným v rámci kontrol samostatné působnosti je porušení ustanovení § 95 odst. 1 zákona o obcích, který stanovuje povinný obsah zápisu ze zasedání zastupitelstva obce. Ministerstvo je připraveno do budoucna klást ještě větší důraz na metodickou pomoc obcím, a to v jakékoliv formě.

Ustanovení § 95 odst. 1 přitom náležitosti zápisu definuje poměrně srozumitelně, bohužel si však některé obce zřejmě neuvědomují význam těchto zdánlivě formálních náležitostí. Soudy již v několika případech rozhodly o tom, že neprůkazně vedený zápis ze zasedání zastupitelstva nebo nedostatečně zaznamenaná usnesení vedou k tomu, že usnesení vůbec nebyl přijata. Důsledkem pak může být neplatnost již uzavřených smluv či odpovědnost členů zastupitelstev za případnou vzniklou škodu.

K zásadním porušením zákona o obcích pak dochází především při nakládání s majetkem obce, při vytváření podmínek pro naplňování práv občanů obce (nejčastěji je vytýkána nedostatečná informovanost občanů), ale také při kontrole fungování orgánů obce.

Mezi nejčastější případy porušení zákona dotýkající se nakládání s nemovitým majetkem obce patří nezveřejnění záměru či zásadní chyby při zveřejňování záměru nakládat s nemovitým majetkem obce dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcích. Nepříznivě pak vyznívá také to, že za poslední 2 roky došlo dle ministerstva vnitra k nárůstu počtu porušení povinností při nakládání s nemovitým majetkem u kontrolovaných obcí téměř o 11 %.

Závěry této kontrolní zprávy tak vypovídají o situaci v obcích a upozorňují na některé rezervy při výkonu samostatné působnosti. Otázkou však je, zda-li nepřehlednost a narůstající složitost některých právních předpisů nepovede ke zvýšenému počtu nezáměrných chyb z nedbalosti či z nepozornosti. Neustále přibývající nové povinnosti a kompetence paradoxně mohou vést spíše k dalšímu zhoršení situace. Zprávu odboru dozoru a kontroly o výsledcích kontrol v samostatné působnosti naleznete zde.