24.05.2012

Majetkové vyrovnání s církvemi projednáno v bouřlivé atmosféře

Ve středu 23. května 2012 projednal Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny návrh zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi. Byly schváleny některé pozměňovací návrhy spíše technického charakteru a výbor doporučil sněmovně návrh zákona podpořit. V zasedací místnosti výboru se poté několik občanů pokusilo zadžet poslance, kteří návrh zákona podpořili.

Ve středu 23. května 2012 projednal Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny návrh zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi. Byly schváleny některé pozměňovací návrhy spíše technického charakteru a výbor doporučil sněmovně návrh zákona podpořit. V zasedací místnosti výboru se poté několik občanů pokusilo zadržet poslance, kteří tento návrh podpořili.

Návrh zákona na jednání výboru prezentovala ministryně kultury. V úvodu se pokusila vysvětlit nejčastější dotazy a pochybnosti, které se kolem návrhy zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnosti objevují. Uvedla například, proč ministerstvo v současné době nemůže jasně říci, který majetek se bude církvím vracet. Dle zákona se totiž církve o vrácení tohoto majetku budou muset nejprve přihlásit a pak jasně doložit jejich vlastnické právo k požadovanému majetku. V této chvíli tak nemůže ministerstvo kultury vědět, o který majetek se církve přihlásí a který jim tedy bude následně vydán.

Ministryně Hanáková také upozornila, že církve oproti ostatní restituentům po téměř dvacet let se svým majetkem nemohou nakládat a tudíž z něj nemohou čerpat ani žádné výnosy. Přitom výnosy z církevních lesů, které doposud mají ve správě Lesy ČR prý dosahuje až miliardových částek.

Ústavněprávní výbor nakonec zamítl pozměňovací návrhy poslance Tejce, které směřovaly k vypuštění finanční náhrady ze zákona a také k úpravě některých dalších zásadních ustanovení. Schváleny byly některé technické úpravy zákona, které by měly zpřesňovat důkazní povinnost církví při předkládání žádostí o navrácení majetku.

Zasedání výboru provázel poměrně velký zájem občanské veřejnosti. Poté, co výbor přijal usnesení, ve kterém doporučil sněmovně zákon o majetkovém vyrovnání ve znění pozměňovacích návrhů schválit, se někteří zástupci veřejnosti pokusili poslance v jednací místnosti zadržet. Přivolali dokonce Policii ČR a obvinili poslance z pokusu o spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele.