08.03.2012

Kulturní a sportovní události v obci – jak se mohou obce připravit?

Tradiční porada odboru dozoru a kontroly ministerstva vnitra se zástupci obcí a krajů měla dne 6. března 2012 na programu také vystoupení zástupce z Policejního prezidia, který informoval o možnostech integrovaných záchranných složek v případě akcí typu „technoparty“. Tyto typové postupy pak mohou být využity také v případě konání větších sportovních a kulturních akcí na území obce.

Tradiční porada odboru dozoru a kontroly ministerstva vnitra měla dne 6. března 2012 na programu také vystoupení zástupce z Policejního prezidia, který informoval o možnostech integrovaných záchranných složek v případě akcí typu „technoparty“. Tyto typové postupy pak mohou být využity také v případě konání větších sportovních či kulturních akcí na území obce.

Součinnost všech složek integrovaného záchranného systému je v případě podobných akcí velmi důležitá a její pravidla je třeba dobře nastavit. K tomu může obci sloužit materiál Hasičského záchranného sboru ČR, který obsahuje soubor činností a návrh postupů k zajištění veřejného pořádku při shromážděních a technoparty. Materiál je k dispozici zde, k jeho otevření je třeba zadat heslo CZTEC2006.

Materiál obsahuje poměrně zajímavé informace k právním postupům v případě konání shromáždění nebo technoparty a také návod, jak mohou a mají vypadat obecně závazné vyhlášky zabezpečující veřejný pořádek.

V této souvislosti nabízí odbor dozoru a kontroly také materiál, která představuje obcím možnosti, jak regulovat na svém území hluk. Lze využít ochranu, kterou nabízejí stavební zákon a zákon o ochraně veřejného zdraví, či přestupkový zákon. Dále pak mohou obce samy vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou buď vymezí provozní dobu hostinských zařízení, nebo jejímž prostřednictvím stanoví podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí. Metodické doporučení je ke stažení níže.

Další ze série metodik se váže k nakládání s majetkem obce. Doporučení č. 7 týkající se povinností obcí při nakládání s majetkem, stanovených zákonem o obcích vyšlo v posledních dnech a je tedy nanejvýš aktuální.