16.12.2011

Kulatý stůl k budoucnosti rozvoje venkova

 

Ministerstrvo zemědělství připravilo pozici k návrhu nařízení na podporu rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (v AJ dostupné zde). K jejímu projednání pozice si nový ministr zemědělství pozval ke kulatému stolu zástupce zemědělců a venkova.

Praha, Ministerstvo zemědělství, 2. prosince 2011

Ministerstrvo zemědělství připravilo pozici k návrhu nařízení na podporu rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (v AJ dostupné zde). K jejímu projednání pozice si nový ministr zemědělství pozval ke kulatému stolu zástupce zemědělců a venkova.

Na jednání zaznělo mnoho připomínek které se týkaly jak podpory přímo do zemědělství, tak mnohých problémů obcí na venkově. Svaz se zásadně postavil proti tomu, že rozvoj venkova pozice téměř vůbec neřeší a jde zcela na úkor rozvoje zemědělského sektoru. Po intervenci Svazu a zaslání připomínek Ministerstvo zemědělství pozici upravilo a více zohlednilo požadavky na stabilizaci a rozvoj venkovských oblastí ve smyslu poskytování veřejných služeb občanům na venkově. V této chvíli však zůstává nejdůležitější vnitrostátní debata o rozdělení prostředků uvnitř budoucího Programu rozvoje venkova. Svaz požaduje, aby intervence byly založeny na strategickém přístupu zohledňujícím potřeby České republiky tak, aby byl brán v potaz venkov v celé jeho šíři, nejen jeho zemědělská část. Za tímto účelem proto předseda Svazu Ing. Dan Jiránek a místopředseda Svzau Josef Bezdíček vyvolali schůzku s ministrem zemědělství Petrem Bendlem, která se uskuteční dne 13. ledna 2012 v Kladně. Na tomto jednání Svaz přednese požadavky venkovských obcí a upozorní, jakým problémům venkov čelí.

Eva Srnová