03.02.2012

Kontroly není nikdy dost

Novela Ústavy ČR směřující k posílení kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu i směrem k obcím a krajům je již od podzimu projednávána v Poslanecké sněmovně. Doposud však prošla pouze 1. čtením a projednáváním ve výborech. Ve světle přehledu kontrolních činností, který zveřejnil odbor dozoru a kontroly, jako by tento návrh pozbýval smyslu.

Novela Ústavy ČR směřující k posílení kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu i směrem k obcím a krajům je již od podzimu projednávána v Poslanecké sněmovně. Doposud však prošla pouze 1. čtením a projednáváním ve výborech. Ve světle přehledu kontrolních činností, který zveřejnil odbor dozoru a kontroly ministerstva vnitra, jakoby tento návrh pozbýval smyslu.

Myšlenky o posílení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu směrem k územním samosprávám se střídavě objevují již třetím rokem. V roce 2010 návrh změny Ústavy ČR projednávala poslanecká sněmovna, naštěstí neúspěšně. Na podzim roku 2011 byl materiál, tentokrát doprovázený i změnou zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, znovu předložen a projednán sněmovními výbory.

Svaz již při prvních diskuzích vypracoval poměrně obsáhlý soubor argumentů, upozorňující na negativní dopady zkratovitých řešení. Připomínky Svazu i jednotlivých krajů však byly ve většině případů ignorovány, což vede spíše k domněnce, že důvodem změny Ústavy je spíše snaha o naplnění závazku z programového prohlášení vlády.

Z přehledné tabulky, kterou zpracoval odbor dozoru a kontroly ministerstva vnitra, lze snadno zjistit, jak a koho jednotlivé orgány ústřední státní správy kontrolují, a to včetně odkazů na příslušná ustanovení zákonů. Poměrně jasně z materiálu vyplývá, kolik různých kontrolních orgánů se na obci může sejít, a to někdy i ve stejné době. Je tedy třeba se zamyslet – opravdu bude Nejvyšší kontrolní úřad kontrolovat obce ještě efektivněji, než jsou kontrolovány doposud?