31.07.2019

Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030

V meziresortním připomínkovém řízení aktuálně je koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030, která představuje strategický dokument rozvoje veřejné správy v ČR na období následujícího desetiletí. 

V meziresortním připomínkovém řízení aktuálně je koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030. Koncepce představuje strategický dokument rozvoje veřejné správy v ČR na období následujícího desetiletí, tj. od roku 2021 do roku 2030. Předkladatelem koncepce je Ministerstvo vnitra. Z pohledu našich členů je nejdůležitějším tématem v oblasti územní veřejné správy vize změny výkonu přenesené působnosti. Svaz měst a obcí ČR byl členem pracovní skupiny, která se podílela na přípravě tohoto strategického materiálu. Již v rámci projednávání se Svaz měst a obcí ČR vymezil proti tomu, aby na obcích I. typu byla vykonávána v přenesené působnosti pouze agenda ohlašování trvalého pobytu a agenda CzechPoint, pokud jí daná obec již vykonává. Na základě požadavku Svazu měst a obcí ČR byla původní textace koncpece ve prospěch obcí upravena .     

V současné době neexistuje seznam agend, které by měly být převedeny z obcí prvního typu na obce druhého typu, případně obce trojkové. Případný přesun agend bude předmětem budoucích jednání a každá změna bude vyžadovat legislativní úpravu. Svaz měst a obcí je připraven hájit zájmy všech svých členů, aby případné přesuny agend byly v zájmu občanů i těch nejmenších obcí. Svaz měst a obcí po celou dobu přípravy výše uvedeného strategického materiálu aktivně vystupoval a uplatňoval připomínky tak, aby výsledná podoba s ohledem na druh materiálu byla pro města a obce akceptovatelná. Jde o materiál, který byl dlouhodobě diskutovaný a konsenstuálně uzavřený. 

Hlavním cílem koncepce je spokojenost občana jako klienta veřejné správy. Ten bude spokojen mimo jiné potud, pokud mu bude zajištěna dostupnost služeb poskytovaných veřejnou správou v co nejlepší kvalitě. Spokojený občan je základem dobře fungující obce. 

Ivona Mottlová, Kancelář SMOČR