17.06.2018

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Novela, která nabyla účinnosti dne 13. dubna 2017, stanoví nový požadavek na obsah kandidátní listiny. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví. Jedná se o maličkost, ale bez ní by kandidátní listina nesplňovala požadavky stanovené zákonem.

Pro shrnutí uvádíme údaje, které o kandidátech musí kandidátní listina uvádět - jméno a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk a povolání, část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnut. 

V souvislosti s komunálními volbami, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018, zveřejnilo Ministerstvo vnitra harmonogram úkolů a lhůt. Harmonogram včetně dalších důležitých informací najdete zde. 

 Ivona Mottlová, kancelář SMO ČR