19.10.2017

Dotace na územní plány

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2018, dotační titul „Územní plán“. MMR pro ni z rozpočtu na rok 2018 poskytne 20 milionů korun. Žádosti je možné podávat od středy 18. října do 28. prosince 2017.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2018, dotační titul „Územní plán“. MMR pro ni z rozpočtu na rok 2018 poskytne 20 milionů korun. Žádosti je možné podávat od středy 18. října do 28. prosince 2017.

Za dvouleté fungování dotačního titulu byla přiznána podpora již 228 obcím po celé ČR. Tento rok se očekává pokračující zájem o tento dotační titul. Možnými žadateli jsou obce na území ČR (mimo obce s rozšířenou působností, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z Integrovaného operačního programu nebo z Programu rozvoje venkova).

Žádat o dotaci mohou obce, které nemají žádný území plán, nebo mají územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru, schválený zastupitelstvem obce před 1. 1. 2007.

Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, nejvýše však 400 000 Kč na jeden územní plán. Lhůta pro možnost podávání žádostí končí 28. prosince 2017 ve 12.00 hodin.

Více informací pro žadatele  zde.

Zdroj: MMR
Zveřejnila: Petra Kubařová, SMO ČR