06.06.2012

Doporučení veřejného ochránce práv - zřizování vyhrazeného parkování na místních komunikacích pro zdravotně postižené

Veřejný ochránce práv vydal ve své kompetenci doporučení směřující vůči vlastníkům místních komunikací, tedy obcím, týkající se zřizování vyhrazených parkovacích míst pro osoby zdravotně postižené. Doporučení bylo vypracováno v reakci na časté stížnosti osob se zdravotním postižením, které žádaly o

 

Veřejný ochránce práv vydal ve své kompetenci doporučení směřující vůči vlastníkům místních komunikací, tedy obcím, týkající se zřizování vyhrazených parkovacích míst pro osoby zdravotně postižené.  Doporučení bylo vypracováno v reakci na časté stížnosti osob se zdravotním postižením, které žádaly o zřízení či prodloužení vyhrazeného parkování v místě bydliště a a vlastník místní komunikace, tj. obec nebo město, se zřízením či prodloužením nesouhlasil, čímž znemožnil povolení vyhrazeného parkování.

Doporučení respektuje, že souhlas vlastníka komunikace je projevem vůle disponovat s majetkem, nicméně upozorňuje, že obec je veřejnoprávní subjekt plnící řadu úkolů veřejné povahy a ani jako účastníka občanskoprácních vztahů jej nelze vyjmout z požadavků kladených na správu věcí veřejných.

Více  viz