06.04.2012

Do června bez veřejných zakázek?!

Dlouho očekávaná novela zákona o veřejných zakázkách, která je účinná jen několik dní, přinesla především veřejným zadavatelům velkou řadu nových povinností a novinek v procesu veřejného zadávání. Jako každá protikorupční novela s sebou i tato nese zvýšení byrokracie a nárůst administrativy.Veřejní zadavatelé se na tyto dopady novely připravili, většina z nich však stejně od 1. dubna nemůže veřejné zakázky zadávat. Doposud totiž neví řadu podstatných věcí, např. jak má vypadat profil zadavatele. 

Dlouho očekávaná novela zákona o veřejných zakázkách, která je účinná jen několik dní, přinesla především veřejným zadavatelům velkou řadu nových povinností a novinek v procesu veřejného zadávání. Jako každá protikorupční novela s sebou i tato nese zvýšení byrokracie a nárůst administrativy.Veřejní zadavatelé se na tyto dopady novely připravili, většina z nich však stejně od 1. dubna nemůže veřejné zakázky zadávat. Doposud totiž neví řadu podstatných věcí, např. jak má vypadat profil zadavatele. 

Text novely zákona o veřejných zakázkách obsahuje řadu odkazů na prováděcí právní předpisy. Od oficiálního schválení novely, které proběhlo na konci ledna tohoto roku, všichni očekávali předložení těchto prováděcích předpisů do připomínkového řízení. Ministerstvo pro místní rozvoj je však předložilo teprve deset dní před plánovaným nabytím účinnosti novely. Tento postup by nemusel nikoho překvapit, neboť novela zákona samého byla do Poslanecké sněmovny předložena ještě před jakýmkoliv vypořádáním připomínek, a ty se do návrhu novely vkládaly na poslanecké schůzi formou pozměňovacích návrhů.

Svým postupem však ministerstvo poměrně zásadně komplikuje práci zadavatelům, kteří by měli zájem začít již od 1. dubna zadávat veřejné zakázky dle nových pravidel. Prováděcí vyhlášky, které zatím oficiálně neplatí, stanovují mimo jiné také požadavky na profil zadavatele, na němž zadavatel má zveřejňovat všechny zásadní informace o veřejné zakázce. Pokud tedy zadavatelé neví, jak má tento profil vypadat, nemohou si jej vytvořit, a nemohou tak tím pádem zadávat ani veřejné zakázky.

Vyhlášky jsou navíc zbytečné komplikované. Oznámení o účelnosti veřejné zakázky, které musí veřejný zadavatel zveřejnit měsíc před vypsáním veřejné zakázky, mělo být jednoduchou činností. V prováděcí vyhlášce je však na toto oznámení samostatný formulář, kde veřejný zadavatel musí vyplnit hned několik rubrik.

Starostové se ve své bezvýchodné situaci obracejí na soukromé firmy zabývající se veřejnými zakázkami. Tam jim však také bylo sděleno, že by měli s vypsáním veřejných zakázek ještě tak dva měsíce počkat, než se celá situace uklidní. Dokonce označují zadání veřejné zakázky v této době za krajně rizikové.

Novela s sebou nese kromě nárůstu administrativy především zvýšení nákladů pro veřejné zadavatele – větší počet informací zveřejňovaných na Věstníku veřejných zakázek, které je zpoplatněno, ale také větší počet obcí, které budou zakázky zadávat prostřednictvím externích firem. Vede nás to k myšlence, že možná opravdu bylo cílem předkladatele novely zákona odstranit korupci v prostředí veřejného zadávání tím, že se veřejně zadávat nebude vůbec.

Problematice veřejných zakázek se věnuje také seminář pořádaný Asociací poskytovatelů a uživatelů elektronickýh nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce ve dnech 24. dubna 2012 v Praze a 26. dubna 2012 v Pardubicích. Zúčastnění odborníci se budou věnovat především novinkám ve veřejném zadávání po 1. dubnu 2012 a rozeberou toto téma z několika různých perspektiv. Dozvíte se také užitečné informace o tom, jak splnit požadavky kladné právě novelou zákona. Více informací o této akci naleznete v níže přiložené pozvánce.