02.10.2012

ČSÚ ukončil vydávání „Výpisů z registru ekonomických subjektů“

Český statistický úřad přestal dnem 30. 9. 2012 vydávat „Výpisy z registru ekonomických subjektů“ v tištěné podobě. Prokazování existence (právní subjektivity) právnické osoby, podnikající fyzické osoby či orgánu veřejné moci vč. přiděleného identifikačního čísla přebírá výhradně registr osob (ROS), který je součástí soustavy základních registrů.

Český statistický úřad (ČSÚ) informoval, že přestal dnem 30. 9. 2012 vydávat „Výpisy z registru ekonomických subjektů“ v tištěné podobě. Prokazování existence (právní subjektivity) právnické osoby, podnikající fyzické osoby či orgánu veřejné moci vč. přiděleného identifikačního čísla přebírá od 1. října 2012 výhradně registr osob (ROS), který je součástí soustavy základních registrů. Dle § 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, jsou orgány veřejné moci povinny při své činnosti využívat údaje obsažené v základních registrech, aniž by je požadovaly doložit přímo od svých klientů (osob).

Údaje z ROS jsou dostupné prostřednictvím CzechPOINT (včetně CzechPoint@office), datových schránek nebo agendových informačních systémů orgánů veřejné moci upravených pro komunikaci s informačním systémem základních registrů. Podrobnější informace věnované ROS vč. poskytování výpisů z ROS a komunikaci se základními registry lze získat na webových stránkách Správy základních registrů (www.szrcr.cz).

Údaje z registru ekonomických subjektů bude možné i nadále získávat v elektronické podobě prostřednictvím aplikace dostupné na webové stránce ČSÚ http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/registr_ekonomickych_subjektu. Z této aplikace je možné vytisknout výpis z registru ekonomických subjektů, který má pouze informativní charakter. Tento vytištěný výpis nebude ČSÚ žádným způsobem potvrzovat. Vzhledem ke statistickému charakteru informací obsažených v registru ekonomických subjektů ČSÚ  nedoporučuje používat tento individuální výstup jako doklad prokazující zde uvedené skutečnosti ve správním nebo jiném řízení.

Pokud jde o další výstupy související s registrem ekonomických subjektů, pak ČSÚ bude pokračovat v poskytování celé databáze registru ekonomických subjektů v elektronické podobě na základě uzavřených dohod s uživateli a bude i nadále připravovat speciální výstupy „na míru“ dle požadavků uživatelů. Tyto služby jsou zpoplatněny podle Ceníku informačních služeb a produktů ČSÚ.