19.10.2017

ČSÚ provede mimořádné šetření o nebytových a vybraných budovách

ČSÚ proto provede v roce 2018 mimořádné šetření o nebytových a vybraných budovách ve vlastnictví vládních institucí a tedy i obcí a měst. Toto šetření bude podkladem k odhadu hodnoty fixních aktiv oceněných podle principů národního účetnictví zakotvených ve standardu ESA 2010.

Český statistický úřad (ČSÚ) v souladu s mezinárodní metodikou při odhadech hrubého domácího produktu (HDP) potažmo hrubého národního důchodu (HND) do jejich výpočtu také zahrnuje opotřebení fixních aktiv v tzv. sektorech netržních výrobců, které zahrnují vládní instituce a neziskové instituce sloužící domácnostem. HND je důležitý ukazatel, na základě kterého jednotlivé členské země Evropské unie odvádějí příspěvky do rozpočtu EU. Proto je tento ukazatel pravidelně ze strany Evropské komise pravidelně auditován.

ČSÚ je proto povinen založit své odhady na relevantních podkladech, bohužel dle zjištění nejsou k dispozici plně aktualizované administrativní údaje. Ne všichni vlastníci budov totiž poskytují veškeré informace do katastru nemovitostí, i když mají povinnost tak činit.  Poslední inventarizace budov proběhla v roce 1977, tudíž údaje z této inventarizace již také nejsou relevantní.

ČSÚ proto provede v roce 2018 mimořádné šetření o nebytových a vybraných budovách ve vlastnictví vládních institucí a tedy i obcí a měst. Toto šetření bude podkladem k odhadu hodnoty fixních aktiv oceněných podle principů národního účetnictví zakotvených ve standardu ESA 2010.

Šetření bude zaměřeno na nebytové a vybrané bytové budovy, které jsou ve vlastnictví vládních institucí k 1. 1. 2018. Zjišťovány budou stavebně technické parametry budov (například velikost, stáří apod.) a hodnota budov v účetnictví. Šetření proběhne prostřednictvím aplikace DANTE WEB, případně převzetí exportu z databáze vlastníků budov.

Všichni vlastníci v rámci šetření obdrží seznam budov ve vlastnictví, kde dále budou požádáni o doplnění dalších potřebných ukazatelů. Věříme, že toto šetření bude prospěšné pro řadu měst a obcí, protože bude příležitostí pro sumarizaci důležitých informací o vlastněných nemovitostech.


Lenka Zgrajová, SMO ČR