01.07.2019

Číslování budov - metodické doporučení MV ČR

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra zveřejnil na svých stránkách nové metodické doporučení č. 14 - Číslování budov.  Doporučení je věnováno postupu při přidělování čísel budovám a související problematice.

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra zveřejnil na svých stránkách nové metodické doporučení č. 14  - Číslování budov.  Toto metodické doporučení by mělo přispět ke zvýšení míry informovanosti územních samosprávných celků o postupu při přidělování čísel budovám a související problematice vzniku, změnách a zániku částí obcí, stejně jako pojmenování ulic a dalších veřejných prostranství. Metodické doporučení je zveřejněno zde nebo níže ke stažení. 

Zdroj:  MV ČR