30.03.2012

Církevní restituce – mýty a skutečnost

Majetkové vyrovnání státu s církvemi je opředeno řadou mýtů a bludů. Na tom se shodli všichni účastníci konference uspořádané v Senátu a také se pokusili některé předsudky svými vystoupeními vyvrátit. Sešli se zde církevní hodnostáři, představitelé vlády, ale také zástupci obcí a odborná právnická veřejnost.

Majetkové vyrovnání státu s církvemi je opředeno řadou mýtů a bludů. Na tom se shodli všichni účastníci konference uspořádané v Senátu a také se pokusili některé předsudky svými vystoupeními vyvrátit. Sešli se zde církevní hodnostáři, představitelé vlády, ale také zástupci obcí a odborná právnická veřejnost.

Premiér Petr Nečas zásadně odmítl jakékoliv snahy o nabourání dohody státu s církvemi. Ve svém úvodním proslovu také uvedl, že stát církvím rozhodně nic nedává, protože nikdo přece nemůže dávat to, co mu nepatřilo. Předložená varianta majetkového vyrovnání je dle jeho názoru dlouhodobě rozpočtově odpovědným řešením. Možná bychom se divili, o kolik peněz přišel stát a zejména obce a města za dobu nečinnosti Parlamentu ČR.

Kardinál Dominik Duka se pokusil vyvrátit obavy panující ve společnosti, že církve se svým majetkem nebudou umět hospodařit. Již dnes se církve z větší části financují samy a po přijetí zákona o majetkovém vyrovnání budou ještě zodpovědnější, neboť příspěvek ze státní pokladny na chod církví bude postupně snižován a po 17 letech dojde k úplné ekonomické odluce církví od státu.

Odborník na ústavní právo Petr Jäger vyvracel ve svém vystoupení další poměrně hluboce zakořeněný mýtus – a to že církve nikdy majetek nevlastnily. Z právního hlediska je pro současné majetkové vyrovnání nepodstatné, jak na tom byly církve s vlastnictvím majetku ve středověku. Dle rakousko-uherského práva a následně i dle právního řádu první československé republiky neexistoval pojem „veřejné vlastnictví“. Již v té době si tedy byli všichni vlastníci rovni, tak jako dne zaručuje Ústava ČR. Jakub Kříž, právník z CEVRO Institutu, popřel další mýtus týkající se možnosti upořádání referenda. Přirovnal případné referendum o majetkovém vyrovnání státu s církvemi k referendu o tom, zda má obchodní partner zaplatit fakturu, či nikoliv.

Předseda Svazu Dan Jiránek upozornil posluchače, že řada obcí se nachází ve stavu klinické smrti, neboť se nemohou díky blokovaným pozemkům rozvíjet. Nelze stavět základní infrastrukturu, rodinnou a bytovou výstavbu, nelze získat žádné prostředky z národních ani evropských zdrojů. Tyto obce se tak potýkají s odlivem obyvatel a postupně „umírají“ – a je to pomalý a bolestivý proces.

Dlouholetý bojovník za dokončení procesu majetkového vyrovnání a člen zastupitelstva obce Červená Řečice představil situaci ve své obci. Červená Řečice je obklopena blokovanými pozemky, zároveň má ve svém centru zchátralý zámek. Dodal, že také mezi obcemi funguje konkurenční prostředí a pokud obyvatelé nemohou ve své obci stavět, logicky se přestěhují jinam. Také starostka městské části Praha – Slivenec Jana Plamínková se potýká s podobnými problémy, blokované pozemky tvoří 7 % rozlohy městské části.

Dle paní starostky a většiny ostatních zúčastněných není horšího hospodáře, než je stát. Proto věříme, že tentokrát se parlament postaví čelem ke svým závazkům a majetkové vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi se konečně podaří dotáhnout do úspěšného konce.