18.04.2012

Blíží se termín pro odevzdání dat do základního registru osob

Nejpozději do konce dubna by měl Český statistický úřad obdržet všechna potřebná data do Základního registru osob. V opačném případě hrozí, že registr nebude kompletně naplněn včas a orgány veřejné správy ho nebudou moci zcela využívat.

Nejpozději do konce dubna by měl Český statistický úřad obdržet všechna potřebná data do Základního registru osob. V opačném případě hrozí, že registr nebude kompletně naplněn včas a orgány veřejné správy ho nebudou moci zcela využívat v plánovaném termínu, tedy od července letošního roku. Kdo data nedodá, způsobí tím evidovaným osobám problémy při komunikaci se státní správou.

Aby registr osob bezchybně fungoval od 1. července 2012, musí být kompletně naplněn do 15. května tohoto roku. Protože ale ČSÚ potřebuje dostatek času na kontrolu dat a různé technické záležitosti, je nutné, aby všichni editoři dodali svá data do registru bez jakýchkoliv chyb nejpozději do konce dubna. Obracíme se proto na obecní úřady, aby zaslala všechny potřebná data včas.

Je také nezbytně nutné, aby data předaná Českému statistickému úřadu byla v pořádku. Všechny subjekty, které registr osob naplňují svými údaji, by měly proto věnovat maximální pozornost doporučením, které od ČSÚ obdržely v rámci ověřování kvality jejich údajů. V takovém případě se mohou vyhnout chybám a hrozbě, že budou muset data přepracovat či upravit.

Základní registr osob, který má být spuštěn v polovině letošního roku, bude evidovat všechny typy právnických osob a jejich organizační složky, podnikající fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby a orgány veřejné moci. Bude mít významný přínos pro občany i podnikatele, kteří ohlásí referenční údaje  nebo jejich změny veřejné správě jenom jednou a příslušné úřady si je vymění mezi sebou a budou používat bez toho, aby je znovu vyžadovaly.

Více informací o základním registru osob na www.czso.cz a na http://www.szrcr.cz/registr-osob.