27.08.2018

Aktualizovaná metodika NSZ k trestní odpovědnosti právnických osob

Nejvyšší státní zastupitelství připravilo aktualizovaný materiál „Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim“, který je určen státním zástupcům k zohlednění podstatných okolností při posuzování trestní odpovědnosti právnických osob. 

Nejvyšší státní zastupitelství připravilo aktualizovaný materiál „Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim“, který je určen státním zástupcům jako praktická pomůcka k zohlednění podstatných okolností při posuzování trestní odpovědnosti právnických osob v působnosti orgánu veřejné žaloby v trestním řízení. Na základě novely provedené zákonem č. 183/2016 Sb., která nabyla účinnosti 1. 12. 2016, byl do právní úpravy mj. vložen institut exkulpace, resp. vyvinění trestní odpovědnosti právnické osoby ve smyslu § 8 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZTOPO“), podle něhož se právnická osoba trestní odpovědnosti podle § 8 odst. 1 až 4 zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v odstavci 1 zabránila. Publikace má podobu druhého, upraveného a doplněného vydání, přičemž vychází z původní systematiky. Aktualizovány jsou všechny části materiálu. Podstatně zevrubněji jsou rozvedeny pasáže o mantinelech, v nichž se uplatní obecný exkulpační důvod trestní odpovědnosti právnické osoby, včetně posuzování jeho hledisek a opatření. Rozebrána je problematika compliance management systému i na základě mezinárodních zdrojů a zahraničních srovnání. Uvedena jsou důležitá (první) tuzemská rozhodnutí, která byla v mezidobí zaznamenána a která odhalují praktický náhled na akceptovaný či již neakceptovaný přístup k možnostem vyvinění právnické osoby z trestní odpovědnosti prostřednictvím obecného exkulpačního důvodu. Materiál je níže ke stažení. 

Zdroj: Nejvyšší státní zastupitelství