01.02.2021

Aktualizace metodických materiálů MV ČR

Ministerstvo vnitro aktualizovalo metodické pokyny k obecně závazné vyhlášce obce, která se týká chovu a pohybu psů.

Ministerstvo vnitra aktualizovalo k 1.2. 2021 dva metodické materiály a to:

Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů,

Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

Uvedené materiály naleznete na webových stránkách MV ČR https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim-pro-vydavani-obecne-zavaznych-vyhlasek.aspx pod bodem 14. a 18.

Zdroj: MV ČR