13.02.2023

Zvyšte si svou kvalifikaci

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy (Přírodovědecká fakulta) připravila novou formu navazujícího magisterského studia sociální a regionální geografie. Kombinovaná forma studia je vhodná pro již zaměstnané kolegy a kolegyně, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci a rozšířit  svoje znalosti v oblastech lokálního a regionálního rozvoje, veřejné správy a dalších tématech.

Pro mnoho pracovníků veřejné správy na úseku lokálního rozvoje, regionálního rozvoje nebo územního plánování bude tato nabídka na kombinované studium jistě zajímavá. 

RNDr. Radim Perlín, Ph.D.

E-mail: radim.perlin@natur.cuni.cz

Akademický senát; Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta

Albertov 6, 128 43 Praha 2 www.natur.cuni.cz

Foto: Petr Jan Juračka, Archiv PřF UK