23.08.2018

Zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti do mateřských škol

Ve Sbírce zákonů dne 16. srpna 2018 byla zveřejněna novela školského zákona, kterou dochází ke zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti do mateřských škol a posunutí přechodného ustanovení, které stanoví, do kdy se ještě používají dosavadní pravidla pro financování škol, o jeden rok do 31. 12. 2019.

Ve Sbírce zákonů dne 16. srpna 2018 byla zveřejněna novela školského zákona, kterou dochází ke zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti do mateřských škol a posunutí přechodného ustanovení, které stanoví, do kdy se ještě používají dosavadní pravidla pro financování škol, o jeden rok do 31. 12. 2019. 

Svaz měst a obcí ČR už v rámci legislativního procesu v roce 2016 uplatnil připomínky, protože povinnost přijímat dvouleté děti byla zavedena pozměňovacím návrhem, tudíž neprošla diskusí v mezirezortním připomínkovým řízením. Součástí přípravy novely zákona má být totiž i vyčíslení finančních dopadů do státního rozpočtu a rozpočtu územních samospráv. V území nebyl rovněž nijak detailně prověřen dopad této nové povinnosti z hlediska sociální oblasti nebo investičních a provozních možností, rovněž tak nebyly ověřeny požadavky v oblasti vzdělávání této kategorie dětí. 

Počátkem roku 2018 byla předložena novela školského zákona, která měla za cíl především zrušit povinnost přijímat dvouleté děti do mateřských škol. Po rozsáhlé diskusi byla tato novela přijata a došlo ke zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti. K přijetí novely školského zákona došlo i za velkého přispění Svazu, kdy Svaz opakovaně se zúčastnil jednání týkající se této problematiky v Poslanecké sněmovně, v Senátu, účastnil se jednání s ministrem školství a s různými odbornými asociacemi. Zároveň byli osloveni všichni poslanci k podpoře novely zákona v části týkající se zrušení povinnosti přijímaní dvouletých dětí. Touto novelou byla zároveň splněna jedna z priorit Svazu.

Novelou došlo také k posunutí přechodného ustanovení, které stanoví, do kdy se ještě používají dosavadní pravidla pro financování škol, o jeden rok do 31. 12. 2019. Svaz nadále požaduje, aby spuštění reformy financování bylo v co nejkratším termínu. Na jednání s ministrem školství předseda Svazu František Lukl uplatnil požadavek navýšení finančních prostředků v regionálním školství formou rozvojových programů do doby spuštění reformy, aby byly odstraněny rozdíly mezi kraji a zároveň garanci finančních prostředků ve střednědobém výhledu na další roky.

                                                                                                                                                                                                                                           Michaela Papírníková Jurečková, SMO ČR