03.01.2024

Zřizovatel bude napříště stanovovat výši úhrad

Zákonodárce a MŠMT vyslyšeli volání samospráv. Od nového roku tak díky novelizaci školského zákona a související vyhlášky bude výši úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech stanovovat zřizovatel.

Tato změna byla dlouhodobě prosazována Svazem měst a obcí ČR a výsledná úprava je výsledkem kvalitní práce našich členů v komisích Svazu, parlamentu i při jednáních s partnery ze státní správy. 
Nezapomeňte tedy včas na změnu legislativy reagovat. Pro školní rok 2024/25 je potřeba stanovit výši úplaty nejpozději do 30.6.2024.

Pokud ovšem Vaše obec nestanoví v daném termínu měsíční výši úplaty, zůstává její výše na období dalšího školního roku stejná jako v předcházejícím školním roce – apokalypsa se tedy nekoná. 
Výši úplaty stanovuje dle zákona svým usnesením rada obce, v obcích které radu nezřizují tato pravomoc připadá starostovi. Pro lepší orientaci ve změnách přikládáme metodický materiál MŠMT. V případě dotazů jsou k dispozici odborníci z MŠMT na emailu: stredniclanek@msmt.cz, případně telefonicky na 234 811 246.

Tomáš Sobota, Sekce legislativní a právní