25.03.2024

Žádost o spolupráci při výzkumném projektu - vzdělávání cizinců

MŠMT zaslalo ředitelům škol dopis s žádostí o spolupráci při výzkumném projektu - vzdělávání cizinců.

V uvedeném dopise se ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání MŠMT PaedDr. Michal Černý obrací na ředitelky a ředitele s žádostí o spolupráci na výzkumném projektu Technologické agentury ČR „Vzdělávání cizinců ve školách a jeho dopad na úspěšné začlenění do české společnosti“.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je aplikačním garantem tohoto projektu. Smyslem části výzkumu zaměřeného na základní školy je poskytnout přehled o počtu žáků s nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka v základních školách a o způsobu jejich podpory.
Výzkum provádí Sociologický ústav Akademie věd ČR a Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v rámci projektu TAČR a probíhá v základních školách v Praze, Pardubickém, Olomouckém, Jihomoravském a Karlovarském kraji.
Výstupy z výzkumu budou využity pro případná opatření v oblasti podpory žáků s nedostatečnou znalostí češtiny.

 

Online dotazník je dostupný na tomto odkazu, prosíme o jeho vyplnění nejpozději do 22.4.2024.

 

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR