23.01.2023

Webinář MŠMT: Zřizovatelská role

Střední článek MŠMT připravil cyklus 4 vzdělávacích webinářů pro zřizovatele škol. Setkání jsou určena jak pro nové zastupitele, tak pro ty, kteří již mají ve zřizovatelské roli zkušenosti.

Na jednotlivých setkáních otevřeme stěžejní zřizovatelská témata, probereme konkrétní situace a odpovíme na dotazy účastníků. Zájemci se mohou přihlásit na celý cyklus i samostatně na jednotlivá témata dle zájmu. Jaká je role zřizovatele školy dle platné legislativy? Jaké jsou kompetence zřizovatele, co může a nemůže ve vztahu ke své škole? Jak může zřizovatel ovlivnit kvalitu vzdělávání ve své obci?

Záznam webináře můžete zhlédnout zde: https://youtu.be/XdzdfYAhnL4.

V pořadu vystupuje mj. také členka školské komise Svazu měst a obcí Mgr. Marie Kubíková (dříve radní pro školství, nyní vedoucí odboru školství na MČ Praha 6).

Další připravované díly: 

Záznam bude vždy zveřejněn nad YouTube kanálu MŠMT: https://www.youtube.com/@msmt7937
Další praktické informace najdete na metodickém portálu: https://www.edu.cz/podpora-skol/metodicke-materialy.
Doporučujeme sledovat projekt Středního článku podpory škol také na facebooku: https://www.facebook.com/stredniclanek.