03.01.2017

Výzva na zkvalitnění infrastruktury v oblasti vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem výzev je podpořit infrastrukturu základních škol, středních a vyšších odborných škol a Infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Celkem je v obou výzvách připraveno 3,7 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Příjem žádostí je od 5. ledna 2017.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem výzev je podpořit infrastrukturu základních škol, středních a vyšších odborných škol a Infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Celkem je v obou výzvách připraveno 3,7 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Příjem žádostí je od 5. ledna 2017.

V 66. výzvě určené pro projekty, které spadají pod ITI (Integrované teritoriální investice), je připraveno více než 3 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území Pražské, Brněnské, Plzeňské metropolitní oblasti, a v Ostravské, Olomoucké, Ústecko-Chomutovské a Hradecko-Pardubické aglomeraci. Na 67. výzvu pro projekty zařazené do Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ), které mohou být realizovány na území Českých Budějovic, Karlových Varů, Liberce – Jablonce nad Nisou, Mladé Boleslavi a Zlína, je vyhrazeno téměř 0,67 mld. Kč z EFRR.  

V aktivitě Infrastruktura základních škol a Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol budou podporovány stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory); rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury při budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

V aktivitě Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání lze podpořit stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Všechny podporované aktivity a další podmínky pro předložení žádosti o podporu jsou podrobně uvedeny v textu výzev a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.

Příjemci podpory ve všech aktivitách mohou být kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit a dále školy a školská zařízení různých úrovní v závislosti na podporovaných aktivitách.

Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele a zprostředkujícího subjektu ITI (Pražská, Brněnská, Plzeňská metropolitní oblast…), resp. výzvy nositele IPRÚ (České Budějovice, Karlovy Vary, Liberec – Jablonec nad Nisou…), ve kterých mohou být uvedeny zpřesňující podmínky pro realizaci projektů. Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele a zprostředkujícího subjektu ITI, resp. nositele IPRÚ.


Podrobné informace o výzvě č. 66 pro ITI jsou zveřejněny zde a o výzvě č. 67 pro IPRÚ zde.
Příjem žádostí: 5. 1. 2017 - 31. 10. 2022.