14.02.2017

Výzva ke kontrole dat o počtu žáků

Ministerstvo financí se obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30. 9. 2016. Počty zahrnují pouze děti a žáky ve školách zřizovaných obcemi.

Ministerstvo financí se obrací na obce s prosbou o kontrolu uvedených počtů dětí a žáků na jejich skutečný stav k 30. 9. 2016. Data naleznete v přiloženém souboru na stránkách Ministerstva financí.

Počty zahrnují pouze děti a žáky ve školách zřizovaných obcemi. Započítávají se: děti v MŠ (v běžných i speciálních třídách), děti v přípravných třídách ZŠ, děti v přípravném stupni ZŠ speciální (dříve pomocné), žáci základních škol (v běžných i speciálních třídách), žáci nižších stupňů víceletých oborů gymnázií (1. a 2. ročník 6letých a 1. až 4. ročník 8letých oborů gymnázií), žáci vzdělávající se podle §§ 38, 41 a 42 školského zákona, kteří se na statistických výkazech uvádějí pouze v oddílu XIII (jak u ZŠ, tak i u gymnázií).

Uvedené údaje jsou platné k 30. 9. 2016, změny provedené po tomto datu se projeví až v datech k 30. 9. 2017.

Více informací naleznete stránkách Ministerstva financí