23.09.2009

V Praze proběhla 10. září 2009 Školská komise

Školská komise jednala o problamatice autoevaluace škol a jejích přínnosech pro zřizovatele a rodiče žáků. Horkým tématem se také stala ukončená 11. výzva OP ŽP týkající se zateplování MŠ a ZŠ 

Školská komise jednala o problamatice autoevaluace škol a jejích přínnosech pro zřizovatele a rodiče žáků. Horkým tématem se také stala ukončená 11. výzva OP ŽP týkající se zateplování MŠ a ZŠ 

Zápis ze zasedání Školské komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR ze dne 10. září  2009 v Praze

 

Přítomni:                               dle prezenční listiny

Kancelář SMO ČR:            Mgr. Ludmila Němcová, Porcalová Petra

Hosté:    Mgr.Shánilová Ivana, NIDV, Mgr. Ostrýtová Jana, NÚOV

 

Předsedkyně Školské komise PhDr. Štiková přivítala přítomné členy komise, seznámila je s programem jednání a přivítala hosty.

 

1)  Hodnocení a autoevaluce škol 

Hosté komise odprezentovaly materiál týkající se tématu Autoevaluace – Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě. Komise tento materiál projednala a formou připomínek a dotazů proběhla krátká debata na toto téma.

Prvního pracovního jednání dne 21.září 2009 v Ostravě se zúčastní PhDr. Marcela Štiková za statutární města a spolu s ní Mgr. Hana Richtermocová za města pod 100tisíc obyvatel.

Školská komise očekává výstup a klade tímto požadavky na jakékoliv zkušenosti s výše uvedeným hodnocením a zároveň se komise bude zajímat o to co  vlastní hodnocení přinese zřizovatelům a dále bude komisi zajímat v čem se bude vlastní hodnocení odlišovat od původního hodnocení.

 

2)  Program a organizační otázky jednání ve Vídni

Školská komise se dohodla a předběžně podala návrh programu na výjezdní jednání .

Návrh programu :

22.10.2009 - v dopoledních hodinách příjezd do Vídně, ubytování v centru

                     - v odpoledních hodinách návštěva České školy

                   - cca od 18:00 hodin jednání Školské komise

23.10.2009 – v dopoledních hodinách návštěva Europäische Volksschule, Goldschlagstrasse

               - v dopoledních hodinách návštěva Islamisches Gymnasium Wien, Rauchfangkehrergasse 34

Obě výše zmíněné návštěvy jsou zaměřeny především na problematiku integrace.

     24.10.2009 – od 9:00 hodin návštěva u paní Stelzlové – představení iniciativy rakouské cizinecké policie, přednáška na téma zneužívání mladých dívek k obchodu se ženami

                   - odpoledne fakultativně návštěva Albertina

                   - v pozdních odpoledních hodinách návrat do Prahy

Během pobytu ve Vídni se domlouvá  možné přijetí u českého velvyslance, podrobnosti budou sděleny nebo upraveny až v průběhu návštěvy Vídně.

3)  Různé

- čerpání z SFŽP – Starosta Kamýku nad Vltavou pan Petr Halada upozornil Školskou komisi, že SFŽP vyhlásil 11 výzvu, ve které mělo být alokováno 1,5miliardy korun na zařízení, zateplení a na celkové snížení energetických nákladů školských zařízení. Nastal ovšem totální převis a tato alokace byla žádostmi vyčerpána již během jednoho týdne

.     

Usnesení č.: 1/10/09/09 

Školská komise doporučuje aby SMOČR prosadil a zároveň  loboval za to, aby v příštím roce tedy pro rok 2010 byla znovu vyhlášena výzva z OPŽP umožňující řešit snižování energetických nákladů školských zařízení.

     4)

Mgr. Květa Halanová upozornila Školskou komisi na konání konference „Charta  za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích“,na které vystoupí sama jako expertka a zástupkyně pro ČR. Záměrem této konference je seznámit veřejnost se strategickým dokumentem a nastínit možnosti uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže ve městech a obcích.  Na této konferenci vystoupí mimo jiné některé expertky a experti ze zahraničí i České republiky a to jak z akademické sféry, tak i z oblasti komunální politiky. Jedním z cílů je představení problematiky rovných příležitostí srozumitelnou formou, za použití zahraničních zkušeností a příkladů dobré praxe. Součástí konference je i slavnostní podpis Charty prvními signatářskými obcemi.

      5)

            Informace Mgr. Květy Halanové o školských fondech, především fondy zaměřené pro vzdělávání zastupitelů

 

   6)

            PhDr. Marcela Štiková předsedkyně školské komise informovala o jednání školského podvýboru Poslanecké sněmovny