15.11.2021

Uzavření škol když hygiena nespolupracuje

Krajské hygienické stanice aktuálně často odmítají uzavírat i velmi výrazně covidem zasažené školy. Školy se pak dostávají do situace, kdy nejsou schopny zajistit provoz, ale zároveň nemohou zavřít. Pokud škola vyčerpala ředitelské volno a KHS odmítla zařízení uzavřít, nabízí MŠMT ředitelům jako krizové řešení možnost požádat o změnu organizace školní roku.

Proces je přehledně popsán na https://www.edu.cz/methodology/zadost-o-odlisnou-organizaci-skolniho-roku/.

Ředitel žádost projedná se zřizovatelem, vyplní na webu MŠMT jednoduchou online žádost, vygeneruje pdf, pošle datovou schránkou a MŠMT v rámci hodin, nejpozději do druhého dne žádost schválí. Pro urychlení doporučuje MŠMT paralelně poslat také email lenka.vejrikova@msmt.cz.

V případě takovéhoto postupu má škola de facto vyhlášeny „prázdniny“, rodiče žáků do 10 let mají nárok na OČR (nepředvídaná událost). Distanční výuka během uzavření není povinná a není možné ji dle zákona nařídit. Je však na škole, zda i v době uzavření dětem možnost společné práce na dálku nabídne.

Zdroj: MŠMT