24.02.2004

Tiskové prohlášení SMO ČR k Pokynu ministryně školství o udělování výjimek základním školám

Svaz měst a obcí ČR zásadně nesouhlasí s obsahem Pokynu ministryně školství k udělování výjimek podle §6 školského zákona, účinným od 1. prosince 2003, neboť vznikají obavy, že příslušný Pokyn zlikviduje malé školy.

Školský zákon v §6 stanoví minimální průměrný počet žáků ve třídě pro jednotlivé typy základních škol (malotřídky, ZŠ tvořené samostatnými třídami všech ročníků prvního stupně, „plně organizované školy“). Pokud škola minimálního průměrného počtu žáků nedosahuje, musí žádat ministerstvo o výjimku.

 

Svaz měst a obcí ČR zásadně nesouhlasí s obsahem Pokynu ministryně školství k udělování výjimek podle §6 školského zákona, účinným od 1. prosince 2003, neboť vznikají obavy, že příslušný Pokyn zlikviduje malé školy.

Školský zákon v §6 stanoví minimální průměrný počet žáků ve třídě pro jednotlivé typy základních škol (malotřídky, ZŠ tvořené samostatnými třídami všech ročníků prvního stupně, „plně organizované školy“). Pokud škola minimálního průměrného počtu žáků nedosahuje, musí žádat ministerstvo o výjimku.

 

 Pro mnoho škol, zejména škol v malých obcích, které se stále více potýkají s nedostatkem žáků, bude Pokyn ministryně znamenat likvidaci, a to z následujících důvodů:

 

  1. Školy tvořené třemi nebo čtyřmi třídami se dle nového výkladu ministryně posuzují stejně jako plně organizované školy, tzn. musí mít minimálně 17 žáků v průměru ve třídě; pokyn tak využívá mezery ve školském zákoně a striktně jej vykládá k tíži troj- a čtyřtřídek.
  2. Plně organizované školy usilující o udělení výjimky musí prokázat, že v okruhu minimálně 15 km (měřeno po veřejných komunikacích) není jiná ZŠ, ve které by mohli žáci plnit povinnou školní docházku; takové kritérium nezohledňuje geografickou rozmanitost území – jsou místa, kde se vzdálenost 15 km může stát za nepříznivého počasí nepřekonatelnou.
  3. V Pokynu není žádný prostor pro udělování výjimek i z jiných důvodů „zvláštního zřetele hodných“, pokud škola nesplní taxativně stanovené podmínky v pokynu, výjimka jí udělena nebude.
  4. Výjimky se budou udělovat pouze na 1 školní rok, což znamená značnou nejistotu jak  pro vedení školy, tak pro rodiče žáků – do budovy a jejího zařízení nebude chtít nikdo investovat, ani rodiče nebudou chtít své děti posílat do školy, která možná příští rok bude muset být zrušena.

Pokud má obec ze zákona stanovenou povinnost vytvářet podmínky pro plnění povinné školní docházky, nemělo by ministerstvo bránit obcím, aby mohly školy provozovat. Školy v malých obcích totiž neplní jen vzdělávací funkci, ale mají význam i jako kulturní a společenské centrum.

Dětí se rodí čím dál méně, rušení škol však porodnost určitě nezvýší. Spíše naopak. Proto

Svaz měst a obcí ČR požaduje, aby obec jakožto zřizovatel základní školy měla plné právo rozhodnout, zda školu zachová, i za předpokladu, že sáhne hlouběji do obecního rozpočtu.

 

Ing. Oldřich Vlasák

Předseda SMO ČR