29.05.2018

Svaz odmítá odložení reformy financování regionálního školství

Svaz měst a obcí ČR včera na jednání ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu na veřejném slyšení k projednání petice „Za kvalitní podmínky ve vzdělávání“ hájil kvalitní podmínky pro vzdělávání. Svaz trval na svém požadavku, aby byl nastaven stabilní finanční

Svaz měst a obcí ČR včera na jednání ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu na veřejném slyšení k projednání petice „Za kvalitní podmínky ve vzdělávání“ hájil kvalitní podmínky pro vzdělávání. Svaz trval na svém požadavku, aby byl nastaven stabilní finanční rámec pro regionální školství včetně jasných pravidel pro jeho financování a dále požadoval, aby byla spuštěna reforma financování regionálního školství od 1. ledna 2019.

Na jednání vystoupili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí, kteří mimo jiné informovali o probíhajících jednáních ohledně plánu rozpočtu na rok 2019. Z podaných informací vyplynulo, že prozatím se nepočítá s vyčleněním všech potřebných finančních prostředků na provedení reformy financování regionálního školství.

Předsedkyně Školské komise Předsednictva Svazu PhDr. Marcela Štiková ve svém vystoupení zopakovala požadavky Svazu, které dlouhodobě Svaz uplatňuje na všech jednáních a považuje je pro kvalitní podmínky za nezbytné:

  • realizovat nový systém financování regionálního školství tak, jak ho stanovuje novela školského zákona (zákon č. 101/2017 Sb.); k tomu je Svaz připraven pokračovat v konstruktivních jednáních pro dokončení všech kroků k zavedení tohoto nového systému financování a podpoře růstu platů a navýšení prostředků regionálního školství jak v roce 2018, tak dalších,
  • zajistit navýšení státních prostředků v kapitole MŠMT tak, aby korespondovaly s realitou poskytovaného vzdělávání i platovou úrovní v jednotlivých školách, tzn. zajistit vyrovnání krajových rozdílů, nedopustit zhoršení finanční situace v žádné škole,
  • dodržet sliby o navýšení platů v roce 2018 celé struktuře školství, tzn. včetně nepedagogických pracovníků,
  • dodržet příslib o zákonných úpravách pro výkony specializovaných činností některých pedagogických pracovníků (výchovní poradci, metodici prevence apod.) tak, aby došlo ke snížení povinné vyučovací povinnosti a zvýšení specializačních příplatků; tento požadavek odpovídá zvýšené náročnosti těchto činností,
  • dodržet příslib o úpravě míry vyučovací povinnosti (snížení) u ředitelů základních škol,
  • vytvořit stabilní finanční rámec pro regionální školství včetně jasných pravidel pro jeho financování.

Svaz nadále trvá a bude prosazovat, aby došlo ke spuštění reformy financování regionálního školství v plánovaném termínu a aby došlo k navýšení prostředků v kapitole MŠMT, které jsou nezbytné pro její realizaci.

 

Zpracovala: Mgr. Michaela Papírníková Jurečková