04.07.2018

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

PRAHA, 4. července 2018 - Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Mateřským školám odpadne povinnost zajistit místa pro dvouleté děti. Poslanci rozhodli o novele školského zákona, která obsahuje zrušení této povinnosti.

Svaz prosazuje zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách, protože nárokovost dvouletých byla vložena do novely školského zákona pozměňovacím návrhem poslanců v rámci legislativního procesu v roce 2016. To je v rozporu s běžným postupem, jelikož před přijetím novely školského zákona nebyla umožněna diskuse v rámci meziresortního připomínkového řízení. Součástí přípravy má být totiž i vyčíslení finančních dopadů do státního rozpočtu a rozpočtů územních samospráv.

Svaz nesouhlasí se zavedením povinnosti přijímat dvouleté děti, protože nebyl před přijetím novely školského zákona detailně prověřen dopad této nové povinnosti v území z hlediska finančního a výchovně-vzdělávacího procesu.  Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let je totiž třeba ve škole přijmout nutná bezpečnostní, hygienická a zejména personální opatření. Tato opatření však stojí nemalé investiční a provozní prostředky, které ovšem nebyly státem při zavádění této povinnosti obcím a městům, jakožto zřizovatelům mateřských škol, nijak garantovány.

Zavedení povinnosti přijímat dvouleté děti by podle předsedy Svazu měst a obcí ČR a starosty města Kyjova Františka Lukla bylo pro mateřské školy příliš nákladné a neefektivní. „Pokud nastavuje stát jakoukoliv povinnost pro města a obce plošně pro celou republiku, tj. aby v každé mateřské škole byla vytvořena kapacita pro dvouleté děti, tak to není cílené a adekvátní opatření. Dnes to již funguje tak, že řada měst a obcí investuje do rozšiřování kapacit, protože v posledních letech není výjimkou přijímání dětí mladších 2 let, avšak v závislosti na demografii dané obce nebo města a volné kapacitě mateřské školy se dostávalo až 50 % dětí mladších tří let do mateřské školy.“ Je totiž nekoncepční vybudovat za nemalé finanční prostředky kapacity pro všechny dvouleté děti a pak po zahájení školního roku zjistit, že je naplněnost na 40 – 50 %.

Svaz nadále podporuje, aby obce a města dle svých možností a potřeb rozšiřovaly kapacity mateřských škol alespoň pro děti, které v polovině daného školního roku dosáhnou 3 let věku, a to z důvodu, že je třeba podporovat rodiče, kteří se chtějí znovu aktivně zapojit do pracovního života. „Věřím, že stát chápe postoj měst a obcí, a že tento návrh na zrušení povinnosti přijímání dvouletých dětí do mateřských škol od září 2020 bude Senátem, a stejně tak u pana prezidenta republiky, který se již v roce 2016 samospráv zastal, přijat,“ dodává František Lukl.