10.07.2012

Svaz jednal s ministrem školství

V úterý 10. července se sešli zástupci Svazu s ministrem školství Petrem Fialou. Svaz reprezentovali předseda Svazu Dan Jiránek, místopředseda Jan Mareš a předsedkyně Školské komise Marcela Štiková. Za Kancelář se zúčastnila Ludmila Němcová z legislativně-právního oddělení. Ministr Fiala potvrdil zastavení prací na původní reformě financování školství. Přitom ale zmínil nutnost přípravy reformy nové, která by přinesla zejména sjednocení podmínek financování škol ve všech krajích.

V úterý 10. července se sešli zástupci Svazu s ministrem školství Petrem Fialou. Svaz reprezentovali předseda Svazu Dan Jiránek, místopředseda Jan Mareš a předsedkyně Školské komise Marcela Štiková. Za Kancelář se zúčastnila Ludmila Němcová z legislativně-právního oddělení. Ministr Fiala potvrdil zastavení prací na původní reformě financování školství. Přitom ale zmínil nutnost přípravy reformy nové, která by přinesla zejména sjednocení podmínek financování škol ve všech krajích. Uvedl, že by bylo nezodpovědné vůči historii likvidovat školy, které v obcí fungují již stovku let a plní i další úkoly jako přirozená komunitní centra.  Určitá optimalizace ale bude muset v kontextu vývoje populační křivky proběhnout. Dan Jiránek zmínil požadavek Svazu, aby se na školy v obcích, které zřizují více škol, pohlíželo z hlediska průměru za celou obec. Zřizovatelé sami znají situaci svých škol nejlépe a vědí, které školy je třeba podporovat, např. v okrajových částech nebo školy se specifickým složením žáků. Náměstek ministra školství Ladislav Němec potvrdil, že školy, které budou mít výjimku, např. dojezdovou vzdálenost, budou zakotveny zákonem.

Dalším diskutovaným tématem bylo testování žáků, které pilotně proběhlo. Marcela Štiková pochválila zejména spolupráci s Českou školní inspekcí.  Ministr pak uvedl, že testování je jen jeden nástroj ke zlepšení kvality vzdělávání, dalším je především stabilizace pedagogických sborů a zajištění kvalitních učitelů. Ministerstvo nyní připravuje v rámci projektu karierní řád pedagogických pracovníků.

Posledním tématem, které zmínil Dan Jiránek, bylo řešení situace s problémovými žáky. Navrhl, aby byl použit model jako ve Francii, kde se dítě vyloučí ze vzdělávání a stát pak kontroluje, zda se o něj rodič doma stará, což je tlak na rodiče, aby se svými dětmi zabývali. Ministr naopak pochválil projekt smluv s rodiči, který se pilotně testoval a měl dobré výsledky. Poté přislíbil vzájemnou spolupráci prostřednictvím pracovních skupin s tím, že vnímá Svaz  jako důležitého partnera do diskuse.