19.03.2018

Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách

Pomůcka MŠMT, která konkrétně popisuje oblasti, na které je třeba se při přípravě na GDPR speciálně zaměřit, a současně také obsahuje některé nutné vzorové dokumenty, jako například vzory záznamů o činnostech, vzor směrnice o nakládání s osobními údaji ve škole či vzorové informace o zpracování osobních údajů na webu školy. Přiložené vzorové dokumenty lze použít jako základní schéma; rozsah nakládání s osobními údaji může být nicméně na každé škole či školském zařízení různý, proto je třeba posoudit každou situaci podle konkrétních okolností a přiložené materiály podle toho případně upravit.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo stručný návod na zabezpečení procesů GDPR ve školách  včetně vzorů směrnice, oznámení a karet záznamů o zpracování. Zveřejněn je na stránkách ministerstva a také níže. Obce jsou zřizovateli MŠ a ZŠ. Tyto informace jsou pro ředitele těchto škol.  

Jak uvádí ministerstvo, jedná se o pomůcku, která konkrétně popisuje oblasti, na které je třeba se při přípravě na GDPR speciálně zaměřit, a současně také obsahuje některé nutné vzorové dokumenty, jako například vzory záznamů o činnostech, vzor směrnice o nakládání s osobními údaji ve škole či vzorové informace o zpracování osobních údajů na webu školy. Přiložené vzorové dokumenty lze použít jako základní schéma; rozsah nakládání s osobními údaji může být nicméně na každé škole či školském zařízení různý, proto je třeba posoudit každou situaci podle konkrétních okolností a přiložené materiály podle toho případně upravit.

Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR.pdf

Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR.docx

Příloha Záznamy o činnostech zpracování

Zdroj: MŠMT
Zveřejnila: Petra Kubařová, SMO ČR