20.09.2022

Střední článek podpory škol - cyklus tematických besed

Střední článek podpory připravil pro potenciální zájemce o práci v týmu středního článku sérii pěti informačních setkání. Pokud vás zaujal koncept středního článku, díky těmto setkáním budete mít možnost poznat z blízka metodiky středního článku a jejich práci. V současné době střední článek působí v pilotních okresech Semily a Svitavy, ale od června 2023 plánuje MŠMT jeho postupné rozšiřování do celé ČR.

Besedy budou probíhat vždy jednou měsíčně v Praze od 9 do 13 hodin. Pracovníci MŠMT Vám nabídnou vhled do oblastí, které se školami nejčastěji řeší.

Program setkání:


1. Pilotáž středního článku aneb jaký je život metodika (26. 9. 2022)

Podrobné informace o tom, jak probíhá pilotáž v okresech Semily a Svitavy, co dělá centrální tým, jak vypadá každodenní práce v terénu, jaké problémy střední článek nejčastěji řeší, co se osvědčilo a co naopak ne. 


2. Dobře učit je jedna věc, řídit školu v souladu s právními předpisy druhá (24. 10. 2022)

Byť je školská legislativa poměrně obsáhlá, právnička Majka Picková Vám poskytne přehled školské legislativy v kostce: školská legislativa v právním řádu, zřizovatelé, právní formy, veřejné vs. soukromé a církevní školy, školní a vnitřní řád, jednání se zákonnými zástupci atd.


3. Jak a kým jsou školy financovány (22. 11. 2022)

V prvním roce pilotáže jsme si potvrdili, že znalost systému financování školství je slabinou nejednoho ředitele i zřizovatele. Přehledně ukážeme, s jakými penězi škola i zřizovatel hospodaří, co z jakého "balíku" je možné hradit.


4. Státní správa a samospráva aneb kdo za co odpovídá (8. 12. 2022)

Každý má v systému svou roli - ředitel, zřizovatel, školská rada, ORP, kraje a krajské úřady, ale také MŠMT, ČŠI, NPI... A ne vždy je jednoduché přesně rozlišit, kdo za co odpovídá. Debatovat budeme o tom, jaké jsou kompetence jednotlivých aktérů a kdo za co odpovídá.


5. Zřizovatel - ředitel. Jako pes a kočka? Nebo se to ve dvou lépe táhne? (11. 1. 2023)

Vztah mezi ředitelem a zřizovatelem zásadně určuje kvalitu školy, komunikace i atmosféry v obci. Proto se  tomuto tématu ve středním článku intenzivně věnujeme a chceme se s Vámi společně s panem Jiřím Holým, ředitelem Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, podělit o zkušenosti z pilotáže i dlouholeté praxe vynikajícího odborníka.


Registrace

Přihlásit se můžete prostřednictvím on-line formuláře do 20. září 2022. Doporučujeme účast na celém cyklu, aby Vám nic důležitého neuniklo.