31.08.2022

Státní investiční dotace na sportovní infrastrukturu obcí vypsány!

Národní sportovní agentura vypsala dlouho avizovanou investiční dotační výzvu Regiony 2022. Vypsána byla samostatná výzva pro sportovní organizace a pro města, obce a kraje. K vypsání výzvy došlo mj. po urgencích Svazu měst a obcí ČR.

Informace k výzvě naleznete zde: https://agenturasport.cz/dotace-investicni/19-2022-regionyusc2022/.

Celková alokace výzvy je 220 mil. korun, maximální výše podpory jednoho projektu je 20 mil. Kč. 
Čerpání dotace nejpozději do do 31. 12. 2024.
Spoluúčast 50 % (vč. možné podpory z kraje)
Platné stavební povolení, bonifikovaná je uzavřená smlouva o dílo.
Výzva je kolová soutěžní

Ukončení příjmu žádostí je již 16. 10. 2022.