30.07.2015

Školy mohou dostat další peníze z evropských fondů

Ministerstvo školství připravilo dvě výzvy pro základní a střední školy. Aktuální je výzva č. 57, která pomůže školám se zkvalitněním praktické výuky. Z evropských financí si budou moci nakoupit například vybavení pracovních dílen. Předkládat projektové žádosti je možné do 28. srpna. 2015. 

Ministerstvo školství připravilo před ukončením probíhajících operačních programů dvě výzvy pro základní a střední školy. Důvodem je efektivnější čerpání financí z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Aktuální je v tuto chvíli výzva č. 57, která pomůže školám se zkvalitněním praktické výuky. Z financí si budou moci nakoupit například vybavení pracovních dílen. Výzva byla vyhlášena na webu MŠMT 15. července 2015, ukončení výzvy a současně i předkládání projektových žádostí na MŠMT je 28. srpna 2015 do 13,00 hodin. Vyplňování žádostí o podporu v aplikaci Benefit7 je možné od 27. července 2015. Alokace na tuto výzvu je 460 mil. Kč.

Realizace těchto projektů bude zahájena 1. září 2015 a musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2015.

Pro maximální zjednodušení budou projekty realizovány formou těchto šablon klíčových aktivit:

  • Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy (včetně vybavení školní dílny).
  • Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.
  • Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/ německém/francouzském jazyce formou blended learningu.
  • Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/ německém/francouzském  jazyce formou blended learningu.

Již v dubnu a květnu 2015 byla vyhlášena výzva č. 56, která umožní vyslat žáky a učitele na stáž do zahraničí, kde si mohou zlepšit své jazykové znalosti. Zaměřena je také na podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů na základních a středních školách a na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Realizace projektů této výzvy byla zahájena 1. 7. 2015 a musí být ukončena také nejpozději do 31. 12. 2015. Původní alokace 800 mil. Kč byla z důvodu velkého zájmu základních a středních škol téměř zdvojnásobena.

Více zde: http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1-1.html .