26.05.2022

Šablony OP JAK vyhlášeny!

Celkem 9 miliard pro mateřské a základní školy přináší tzv. šablony, dobře známé školám z předchozího Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V předchozím programovém období jich využilo více než 75 % škol. Prostředky z evropských fondů půjde využít především na podporu personálních pozic, které díky tomu můžou plynule navázat na předešlé projekty a zároveň budou sloužit jako pilot pro zajištění jejich přechodu do financování ze státního rozpočtu, na rozvoj pedagogů i na inovace ve vzdělávání.

Šablony OP JAK patří mezi klíčové výzvy v oblasti regionálního školství. I když OP JAK nebyl ještě formálně schválen ze strany Evropské komise, využilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy možnost dřívějšího vyhlášení výzvy, aby nebyla ohrožena systémová podpora škol a byla umožněna plynulá návaznost personálních šablon z OP VVV do OP JAK. Šablony umožní další aktivity společného vzdělávání, posílení podpůrných pedagogických pozic ve školství a rozvoj pedagogických pracovníků s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání a zajistit úspěch každého žáka. Zaměřují se i na podporu dětí ohrožených školním neúspěchem, za ně se považují také děti ukrajinských běženců, které mohou být z šablon rovněž podpořeny. Novinkou je např. pozice dvojjazyčného asistenta.

Grafický přehled šablon dle oprávněných žadatelů je k dispozici zde:

Mateřské školy

Základní školy včetně školních družin a školních klubů

Základní umělecké školy

Střediska volného času

Pedagogicko-psychologické poradny

Žádosti o podporu do výzvy ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I mohou žadatelé předkládat od 25. 5. 2022 do 28. 4. 2023 do 14:00 hodin.

Více informací je k dispozici na stránkách OP JAK v sekci výzvy. Současně je k dispozici konzultační linka pro šablony OP JAK na tel.: 234 814 777 (každý pracovní den od 9 do 15 hodin) a e-mailová adresa dotazyZP@msmt.cz.