10.05.2022

Šablony OP JAK pro školy se blíží

Přestože ještě OP JAK není finálně schválen ze strany Evropské komise, už nyní vrcholí příprava nových výzev šablon, které budou určeny především pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy. V porovnání se šablonami z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se v nich objeví několik novinek, které umožní lepší zacílení šablon a sníží administrativní zátěž. Podle nastaveného harmonogramu plánuje Řídicí orgán vyhlásit výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I koncem května 2022.

PLÁNOVANÉ ZMĚNY V NOVÝCH ŠABLONÁCH

 • jednodušší a bohatší výběr tematických zaměření vzdělávacích šablon
 • možnost vzdělávání všech pracovníků školy (nejen pedagogů) v rámci DVPP i neakreditovaných programů
 • výběr inovativních forem výuky a jejich časový rozsah v rámci jedné šablony až v době realizace
 • efektivnější využívání úvazků v personálních šablonách
 • snížení rozsahu dokládaných výstupů jednotlivých šablon

ŠABLONY PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I dojde k pilotnímu ověření nového způsobu financování podpůrných pedagogických pozic školního speciálního pedagoga a školního psychologa v základních školách. Tento model tzv. institucionalizace uvedených podpůrných pedagogických pozic byl schválen vedením MŠMT a ve své první fázi do 31. 12. 2024 bude jeho funkčnost ověřována za pomoci prostředků ESF, tj. z OP JAK. Významná část alokace v této výzvě bude věnována právě pozicím školního speciálního pedagoga a školního psychologa v základních školách. Základní školy budou mít stanovenu nejen standardní alokaci na čerpání šablon, ale také (s výjimkou škol dle §16 odst. 9 školského zákona, škol při zdravotnických zařízeních a škol do 19 žáků) samostatnou alokaci na pozice školního speciálního pedagoga/školního psychologa do 31. prosince 2024, a to v závislosti na počtu žáků. Je cílem MŠMT, aby od 1. ledna 2025 přecházelo financování školních speciálních pedagogů a školních psychologů do státního rozpočtu.

Základní školy od 180 žáků budou čerpat šablonu školního speciálního pedagoga a školního psychologa přímo z nabídky šablon, základní školy do 179 žáků mohou využít sdíleného školního speciálního pedagoga a sdíleného školního psychologa prostřednictvím pedagogicko-psychologických poraden. Poradny budou nově oprávněnými žadateli výzva základním školám do 179 žáků ve svém kraji nabídnou podporu prostřednictvím těchto dvou sdílených pozic.

Z chystaných šablon pro ZŠ (personální podpora)
 • Školní asistent ZŠ
 • Školní speciální pedagog ZŠ
 • Školní psycholog ZŠ
 • Sociální pedagog ZŠ
 • Kariérový poradce ZŠ
 • Dvojjazyčný asistent ZŠ
OP JAK: Z chystaných šablon pro MŠ (personální podpora)
 • Školní asistent MŠ
 • Sociální pedagog MŠ
 • Dvojjazyčný asistent MŠ

Více informací na: https://opjak.cz/aktuality/sablony-op-jak-se-blizi/?fbclid=IwAR0nSdu6JT7hKSx7GkObLkD_QKKPZTi1Fi1vIB_cAZqBlyyJu8I7Kc-cx8o