11.10.2016

Řešíte finance na inkluzivní vzdělávání? Spolupracujte s obcemi a požádejte o dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Školy a školská zařízení, příspěvkové organizace a soukromoprávní subjekty mohou žádat o dotace na inkluzivní vzdělávání. A to ve výzvě z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II“. K dispozici je celkem 450 milionů korun, oprávnění žadatelé přitom mohou mít jako partnery obce a jejich dobrovolné svazky.

Školy a školská zařízení, příspěvkové organizace a soukromoprávní subjekty (výhradně spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace nebo nadační fondy, registrované církve či náboženské společnosti nebo jimi zřízené tzv. církevní právnické osoby) mohou žádat o dotace na inkluzivní vzdělávání. A to ve výzvě z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) „Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II“ (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) vyhlášené 11. října 2016. Dotační program navazuje na stejnojmennou výzvu č. I vyhlášenou 30. března 2016, v níž byly příjemci výhradně obce a jejich dobrovolné svazky (DSO).

Parametry, které musí splnit žadatelé o aktuální dotace (II), jsou přesně specifikovány ve vyhlášené výzvě. Oprávněné subjektyn přitom mohou uzavírat  partnerství právě s obcemi a DSO. Žádat o dotace lze do 11. prosince 2017, k dispozici je celkem 450 milionů Kč.

Podrobnosti najdete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-039-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl.