18.06.2018

Rekonstrukce škol

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, jistě jste v poslední době zaznamenali zprávy o nevyhovující kvalitě vnitřního prostředí ve školách. Průběžná měření prováděná Státním zdravotním ústavem a dalšími organizacemi jako například Českou radou pro šetrné budovy ukázala, že podmínky, ve kterých

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

jistě jste v poslední době zaznamenali zprávy o nevyhovující kvalitě vnitřního prostředí ve školách. Průběžná měření prováděná Státním zdravotním ústavem a dalšími organizacemi jako například Českou radou pro šetrné budovy ukázala, že podmínky, ve kterých se učí naše děti, jsou v některých českých školách alarmující a často nevyhovují hygienickým normám. Mezi hlavní projevy patří dlouhodobé vysoké koncentrace CO2, špatné osvětlení a nadměrný hluk. Ve velké většině se problémy týkají zrekonstruovaných zateplených škol s vyměněnými okny, které sice splňují energetickou náročnost, ale při rekonstrukci byla otázka vnitřního prostředí opomenuta.

Zajistit kvalitní renovaci těchto objektů tak, abyste mohli dětem i učitelům vytvořit kvalitní, příjemné a zejména zdravé prostředí, na což v dnešní době kladou stále větší důraz i rodiče dětí, není vůbec jednoduchý úkol. Rádi bychom Vám proto v zájmu zdraví dětí a učitelů nabídli pomocnou ruku.

Pilotní projekty ukazují, že díky systémovému řešení rekonstrukcí škol je možné ušetřit značné náklady za dodatečné úpravy. Ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy a Národním centrem energetických úspor připravujeme pro zájemce projekt, který zahrnuje:

  • odborné poradenství (měření kvality vnitřního prostředí, energetická náročnost a konkrétní doporučení)
  • pomoc s čerpáním dotací na instalaci systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního tepla (podporováno 70 % ze způsobilých výdajů; Operační program Životní prostředí pro roky 2014-2020 – prioritní osa 5 energetické úspory)
  • příprava metodiky na zadávání veřejných zakázek se zaměřením na kvalitu a komplexní řešení

Projekt bude připraven k realizaci od září 2018 s příchodem topné sezony, kdy je měření CO2 nejvíce vypovídající. V zájmu prosazování systémového řešení jednáme s MŽP o možnostech integrovaného dotačního titulu na financování komplexních rekonstrukcí.

Rádi bychom zjistili míru vašeho zájmu o tuto problematiku, a proto vás prosíme o reakci na online miniprůzkum 5 otázek: https://www.surveymonkey.com/r/CG9B7SP

Vzhledem k tomu, že v budovách trávíme až 90 % svého života a syndromem nezdravých budov trpí podle Světové zdravotnické organizace až 60 % populace je problém nezdravého vnitřního prostředí stále aktuálnější a zajímá čím dál více lidí.

V případě zájmu Vám dodáme veškeré potřebné informace k možnostem měření CO2, akustiky a osvětlení, případně k energetickému auditu a následných doporučení či návrhu opatření.

 

Kontakty:

Česká rada pro šetrné budovy                      Národní centrum energetických úspor

Simona Kalvoda                                               Marie Zezulková

email: Simona.kalvoda@czgbc.org              email: marie.zezulkova@nceu.cz

tlf.: 602221966                                                   tlf.: 724536177

 

Zdroj: Česká rada pro šetrné budovy