04.04.2018

Reforma financování regionálního školství se nebude odkládat

S 11 miliardami navíc na realizaci reformy financování regionálního školství může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od 1. ledna 2019 počítat. Reforma financování, která zajistí spravedlivější rozdělení peněz do základních a středních škol i mateřských školek, se nebude o rok odkládat, jak předpokládalo ministerstvo. Ministr školství Robert Plaga dostal na vládě příslib navýšení peněz. Stalo se tak i na základě zásadního stanoviska Svazu, který trval na spuštění reformy financování regionálního školství v plánovaném termínu od 1. ledna 2019.

PRAHA, 4. dubna 2018  - S 11 miliardami navíc na realizaci reformy financování regionálního školství může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od 1. ledna 2019 počítat. Reforma financování, která zajistí spravedlivější rozdělení peněz do základních a středních škol i mateřských školek, se nebude o rok odkládat, jak předpokládalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Ministr školství Robert Plaga dostal dne 27. března 2018 na vládě příslib navýšení peněz na spuštění reformy financování regionálního školství. Stalo se tak i na základě zásadního stanoviska Svazu měst a obcí ČR, který trval na spuštění reformy financování regionálního školství v plánovaném termínu od 1. ledna 2019. Ministrem školství požadovaný roční odklad z důvodu nedostatku financí by jen znejistil zavedení této dlouhodobě dohodnuté reformy a znevážila by se tak práce zejména učitelů, pracovníků ve školství a řady odborníků.

„Spuštěním reformy financování regionálního školství dojde k naplnění jednoho ze strategických cílů, a to zkvalitnit základní a střední vzdělávání a odstranit nevyvážené postavení jednotlivých škol a ohodnocení učitelů. Změna spočívá v tom, že namísto finančních prostředků na žáka bude od 1. ledna 2019 základní a střední školství financováno ze státního rozpočtu podle počtu výukových hodin.  Ředitelé škol tak budou moci předvídat objem finančních prostředků při sestavování rozpočtů škol a nedojde k narušení přípravy nového školního roku," říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl. „Je to změna, po které dlouhodobě municipality jakožto zřizovatelé základních a mateřských škol volaly, kdy peníze jsou rozdělovány podle výkonu,“ dodává předseda Lukl.

Z částky 11 miliard Kč zhruba polovina půjde na vyrovnání rozdílů mezi kraji a další část by směřovala do dělení výukových hodin za účelem zvýšení kvality odborné a jazykové výuky. Stávající normativní systém „peníze na žáka“ dostatečně nepostihuje specifika jednotlivých regionů a mezi kraji jsou tak velké rozdíly ve výši státního financování pro stejné typy škol. V rámci reformy byl stanoven maximální rozsah pedagogické činnosti hrazené ze státního rozpočtu. Tím dojde k zohlednění regionálních rozdílů a spravedlivějšímu rozdělení finančních prostředků na regionální školství.