27.09.2016

Projekt Sokola pro mateřské školky

Česká obec sokolská nabízí vstup do projektu, který může dětem nabídnout další podněty spojené se zdravým pohybem.  Podpoří první zájem dětí o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti ze splnění úkolů jak u jednotlivce, tak ve skupině. Přihlášky do 29.9.2016.

Zvažte nabídku na spolupráci v projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ který připravila Česká obec sokolská. Záštitu nad projektem přijalo MŠMT.

V roce 2014 vznikla v České obci  sokolské myšlenka na celoroční projekt pro předškolní děti. Mezi hlavní cíle patří zařazení projektu do aktivit, kterými v mateřských školách naplňujete Rámcový vzdělávací programu pro předškolní vzdělávání. Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnil v šedesáti mateřských školách testovací nultý ročník, který prokázal nejen jeho životaschopnost, ale především kladný dopad na zvýšení pohybové gramotnosti předškoláků. Rozšířil a upevnil jejich dovednosti motivační formou.

První ročník projektu, do kterého se nyní můžete zapojit, je připraven ke startu od poloviny října 2016.

Projekt je rozdělen na tři stupně, které respektují specifika jednotlivých věkových kategorií. (Kategorie 1 – věk 3-4 roky, kategorie 2 – věk 4-5 let, kategorie 3 – věk 5-6 let). Každá věková skupina má oddělené úkoly v 5 oblastech. Skupiny se věnují pohybovým dovednostem, rozvoji poznání i netradičním činnostem.

Pro seznámení s projektem využijte odkaz na ukázku „Manuálu“ www.sokol.eu  - sport pro všechny – projekty OV, kde můžete získat informace o obsahu a organizaci celého projektu.

Využijte vstup do projektu, který může dětem nabídnout další podněty spojené se zdravým pohybem. Česká obec sokolská podporuje první zájem dětí o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti ze splnění úkolů jak u jednotlivce, tak ve skupině. Plnění jednotlivých úkolů by mělo přinášet dětem radost a potěšení z pohybu, pomáhat jim naučit se překonávat překážky, rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím jim umožnit vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let.

Pokud vás nabídka zaujala a budete mít zájem spolupracovat, vyplňte přiloženou přihlášku pro první ročník. Veškeré objednané materiály (deníky pro děti, samolepky, plakáty, manuály) obdržíte zcela zdarma.

Vyplněné přihlášky zasílejte, nejpozději do 29. 9. 2016 na emailovou adresu odbor.vsestrannosti@sokol.eu

Po zpracování došlých přihlášek budete informováni o termínu dodání a způsobu distribuce.

Případné dotazy Česká obec sokolská zodpoví na tel čísle 257 007 388.