05.01.2012

Prohlášení k reformě financování regionálního školství

Dnes 5. 1. 2012 se na půdě Svazu společně sešli zástupci Školské komise SMO ČR a pracovní skupiny pro školství a sport SMS ČR. Na odborném jednání, kterého se zúčastnil i senátor Marcel Chládek, stínový ministr školství, došly obě strany ke společnému prohlášení k reformě financování regionálního školství.

Dnes 5. 1. 2012 se na půdě Svazu společně sešli zástupci Školské komise SMO ČR a pracovní skupiny pro školství a sport SMS ČR. Na odborném jednání, kterého se zúčastnil i senátor Marcel Chládek, stínový ministr školství, došly obě strany ke společnému prohlášení k reformě financování regionálního školství.

Školská komise Svazu měst a obcí ČR a pracovní skupina pro školství a sport Sdružení místních samospráv ČR

zásadně odmítají předložený materiál Koncepční záměr reformy systému financování regionálního škoolství a nesouhlasí s ním zejména z těchto důvodů:

1) absence analytické části a podkladů a nereálnost předpokládaných termínů účinnosti,

2) neslučitelnost problematiky středního a základního školství,

3) přímé ohrožení existence dostupného, veřejného, bezplatného  základního školství,

4) předpokládaného zániku značného počtu základních škol ve městech a obcích,

5) přenášení povinností státu na rozpočty měst a obcí a jejich občanů,

6) znehodnocení realizovaných investic, mj. i z fondů EU,

7) zvýšení nároků na rodinné výdaje spojené s povinnou školní docházkou,

8) koncepce nezajistí stabilitu veřejných financí a zastavení růstu dluhu.

 V nejbližších týdnech proběhne v Senátu slyšení za účasti  široké veřejnosti. O jednání Vás budeme informovat.

Podrobné připomínky Svazu a podklady k diskusi viz ke stažení níže.