03.05.2005

Připomínky Svazu měst a obcí ČR k návrhu vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

K § 8 

Podle bodu 2.16.2 přílohy nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, je výchovný poradce (pedagog – metodolog) po splnění všech kvalifikačních požadavků zařazen do 13. platové třídy. Ředitel školy naproti tomu je často zařazen do 12. platové třídy, pokud nemá splněny kvalifikační předpoklady. Rozsahem vykonávaných prací ředitele školy a výchovného poradce vzniká v tomto platovém zařazení velký nepoměr v neprospěch ředitele. Ředitel školy se musí pro splnění kvalifikačních požadavků specializovat na výchovné poradenství nebo speciální pedagogiku nebo školský management, aby dosáhl 13. platové třídy.

 

Tato připomínka je zásadní.

 

 

Mgr. Ludmila Němcová – legislativní oddělení Kanceláře Svazu měst a obcí ČR

tel: 241 733 589

email: nemcova@smocr.cz